Anjara sa lahatra ? (Vetsomena)

Mpanoratra: Vetsomena
Nampiditra: Vetsomena
Nitsidika : 1582
Sokajy: Fitiavana
Anjara sa lahatra ?
tantaram-pitiavana iray izay niainan'ireo tanora sasany teo amin'ny fiainany ka namporisika ahy nanoratra ity tantara ity ho an'ireo tanora rehetra mihaina ao anatin'ny fitiavana ankehitriny
Fiainam-pitiavan'olona maro moa no nitambatra ka nanome an'ity tantara ity.
Raha ny fitiavana no resahina dia azo lazaina ho efa matihanina amin'izany ny tanora ankehitriny ka tsy efa voasakana amin'izany intsony. Ity tantara ity dia tantarana tovolahy iray izay tena tia an'ity tovovavy sariaka tokoa ary efa hiroso amin'ny fanambadiana izy ireo izao kanefa efa zavatra maro no nosedrain'izy roa ireto hatramin'ny fiarahany voalohany. Raha hiverenana kely ny lasa satria tokoa izy roa ireto efa nisedra ny mafy teo amin'ny fiainany talohan'ny nahatongavany teo amin'io sehatra io.
Fony afa-panadinana b.e.p.c i Bema dia nianatra tao amin'ny sekoly lehibe iray teto Antananarivo. 15 taona moa izy tamin'izany ary mbola tsy voakasik'izany fitiavana izany mihintsy. Tamin'ny fanombohan'ny taona izy dia mbola tsy nahafantatra n'inon'inona tamin'ny tao amin'io fianarana io ka dia niaina toy ny olona rehetra izy. Vetivety foana moa dia nahazo namana izy satria dia tena nifandray taman'olona maro. Tapa-bolana tao aorinan'ny fidirana moa dia toa variana nijery an'ity tovovavy izay tena mahasondriaka tokoa. Toa tsy teto an-tany mihintsy izy nandritra n6iray minitra fa lasa embona any foana. Gaga ny iray kilasy nahita ny fihetsiny ny fa toa tsy miteniteny sy variana foana izy ka hany nampanotany ny rehetra izany fihetsiny izany. Nony farany moa dia tsy naharitra ny mpiara-mianatra Aminy ao am-pianarana ka velom-panotaniana nanotany azy kanefa tsy mba novaliany na norarahiny akory aza. Noho ny farany dia ilay namany akaiky tsy mba foiny mihintsy no nanantona azy ary nanotany azy kanefa mbola tsy novaliany ihany io ka hany ity namany nilaza Taminy hoe : " ny namana
_fa mba iza loatra
No mba atokisako
Mba iza loatra
Ankoatran'ireo ray aman-dreniko
_mba iza no afaka anafenako
Ny momba ahy rehetra hatrizay
Hitantarako ny fiainako
Ankoatran'ireo ray aman-dreny
_tsy iza tsy akory fa
Ilay ny namana
Namana tsara tokoa
Sy mba atokisana
_ilay vonona hanampy
Na Amin'ny mora
Vonona hahafohy
Na amin'ny sarotra
_hanampy ahy amin'ny ataoko

Hametraka hevitra

Midira aloha vao mametraka hevitra

Hevitra mandeha