Takila anatin'ny sokajy ankizy

Hijery ny lisitry ny tantara rehetra

1. Ilay ampondra fetsy sy ilay ampondra tsotra Dadan'i Aina
2. Ny jorery sy ny vitsika Jean De La Fontaine
3. Izy mivady tsy nahafehy harena Angano
4. Rapeto Boky Isambilo
5. Ny masoandro sy ny volana Angano