Kabary fisaorana (serasera.org) (Vetsomena)

Mpanoratra: Vetsomena
Nampiditra: Vetsomena
Nitsidika : 33771
Sokajy: Kabary Malagasy
Kabary fisaorana ho an'ny serasera.org
Kabary fisaorana ho an'ny serasera.org
Ry fenomanana avy any antsinanana, ry volan-tsinana avy any andrefana. Raha manina ianao andao hiaraka hitondra teny soa. Tompokolahy sy tompokovavy. Lay omby tokoa no itariana sarety, ilay tady mahazaka no itariam-bato. Fa ilay azafady kosa no fangatahan-dalana raha hiteny ary fanomezam-boninahitra ny itenenana koa manao azafady tompokolahy, manao mbay lalana tompokovavy fa eo tokoa mantsy ianareo ray aman-dreny izay sinibe manga roa, ianareo zoky tsy songonan-toerana, ianareo izay mitovy saranga amin'ny tena, ianareo zandry zanaka ary ianareo Andriambavilanitra. Mijoro eto anatrehanareo ireto ny tenako araka ny fandaminana nisy.lamba natolotra ahy izao ka isalorako eto anatrehanreo ary teny nomena ka mahasolanga fa raha tsy nomena kosa dia maha-mena-mijoro. Rehefa izany dia hiala tsiny eto anatrehanareo ny tenako fa ny miteny tsy miala tsiny tokoa mantsy tahaka ilay vato be manakan-dalana ka rehefa tsy afaky ny teo aloha dia tsy ho afako aty aoriana, N tsiny toy ilay rafotsibe nihinan-kitoza ka ny tsirony tsy re fa ny ivy indray no raraka koa miala tsiny aho raha hiteny, miala fondro ago raha hivolana ary miala salohy fito kosa raha sendra misy diso. Rehefa afaka ary ny tsiny fanalan'ny vava ny arahaba no ventiventesina, fongotra ny fondro fanalan'ny molotra ny hasina kosa no atolotra, fa ny fikasana sy faniriana tokoa no antsika olombelona fa ny lahatra an-Janahary koa azy irery ihany anie ny haja sy ny dera ary ny voninahitra

Hametraka hevitra

Midira aloha vao mametraka hevitra

Hevitra mandeha