Lio mpiandry Ondry sy ny Tigra (Esther Rasoloarimalala Randriamamonjy)

Nampiditra: jantina
Nitsidika : 1142
Sokajy: Angano
Nalaina tao amin'ny takelaky ny Ministeran’ny Asatanana Kolontsaina sy ny Vakoka
Indray mandeha, hono, nitondra ny andian’ ondriny teny an-tsaha Ingahy Lio, mpiandry ondry. Nafana dia nafana ny andro ary vizambizana i Lio ka mba nipetrapetraka niala sasatra teo am-bodihazo. Dia nandalo kosa ny zazalahy kely mpiandry omby anankiray, nanatona an’ i Lio dia niara-niala sasatra taminy teo koa.

Ary hataon’ ise inona ity volontsangana ity, ry Gio? Nahoana ise no mampiasa hery amin’ ny biby fiompy? Tsy tsara izany!

Ianao koa anie, ry Lio, mampiasa basim-borona! Tsy vao mainka ratsy ve .

Atahorako hisy mpangalatra ny ondriko, hoy i Lio, kanefa tsy dia tena ilaina ity !

Natsipin’ i Lio lavidavitra ny basiny ka noraisin’ i Gio mba hilalaovàny.

Tampotampoka teo anefa dia nisy tigra ngezabe nihazakazaka, nampisavoritaka ny andian’ ondrin’ i Lio. Taitra mafy i Lio ka avy hatrany dia nianika hazo. I Gio kosa, kinga dia kinga, dia ndeha hitifitra, kanjo niantsoantso i Lio nanao hoe:

Aoka, ry ilaikely ity! Aza mamono biby!

Tsy tratra anefa fa efa lasa ny bala, voa ilay tigra ary maty avy hatrany. Nidinina avy eny ambony hazo i Lio ary nihiaka mafy nanao hoe:

O, ry ilaikely ity, nahoana ise no mitifitifi-poana tahaka izany?

Raha tsy notifiriko ilay tigra dia izaho no ho fatiny teo !

Tsy izany mihitsy! Ondry anankiray dia ampy azy, kanefa soa ihany fa matin’ ise izy.

Dia noraisin’ i Lio ny basiny, nofahanany indray ary hoy izy tamin’ i Gio, mpiandry omby : Voatery hindrana ny ombin’ ise aho hitondrako ity tigra ity hody any an- trano.

Izaho no namono ny tigra dia ianao no hitondra azy any an-trano ary ny ombiko no hitondranao azy?

— Ha! Ha! Ha! Ny basiko no nitifiran’ ise azy, ka aza be resaka ise sao matiko eo ! sady nambanan’ i Lio basy i Gio kely, mpiandry omby.

Angano Tetsy sy Teroa
nosoratan’i Esther Rasoloarimalala Randriamamonjy

Hametraka hevitra

Midira aloha vao mametraka hevitra

Hevitra mandeha