Takila anatin'ny sokajy angano

Hijery ny lisitry ny tantara rehetra

1. Ny vavahadin'ny paradisa. lonjokely
2. Ny Fitiavana (angano zen) lonjokely
3. Ny liona sy ny voalavo Tsiky dia ampy
4. Ilay ampondra fetsy sy ilay ampondra tsotra Dadan'i Aina
5. Ilay ampondra nitafy hoditry ny liona Dadan'i Aina
6. Ny jorery sy ny vitsika Jean De La Fontaine
7. Izy mivady tsy nahafehy harena Angano
8. Tokin'aina ny marina atao Angano
9. Lio mpiandry Ondry sy ny Tigra Esther Rasoloarimalala Randriamamonjy
10. Ny bitro sy ny rambony Esther Rasoloarimalala Randriamamonjy
11. Rapeto Boky Isambilo
12. Ny masoandro sy ny volana Angano