Takila anatin'ny sokajy angano

Hijery ny lisitry ny tantara rehetra

1. Ny liona sy ny voalavo Tsiky dia ampy
2. Ilay ampondra fetsy sy ilay ampondra tsotra Dadan'i Aina
3. Ilay ampondra nitafy hoditry ny liona Dadan'i Aina
4. Ny jorery sy ny vitsika Jean De La Fontaine
5. Izy mivady tsy nahafehy harena Angano
6. Tokin'aina ny marina atao Angano
7. Lio mpiandry Ondry sy ny Tigra Esther Rasoloarimalala Randriamamonjy
8. Ny bitro sy ny rambony Esther Rasoloarimalala Randriamamonjy
9. Rapeto Boky Isambilo
10. Ny masoandro sy ny volana Angano