Sedram-pitia (Andrianin'Arison Jemmy Ulrich)

Nampiditra: Ulrichandry
Nitsidika : 2079
Fizarana faharoa
Mpianatra tao Ankatso aho ary teo amin'ny resaka dokotera no nosafidiko fa mbola tsy miala ato an-dohako hatrany ny hoe lasa profesora ka tafiditra soa aman-tsara teny aho. Nitohy hatrany moa ny fiarahako tamin'i Fidy nandritran'io fotoana io ka hatramin'ny fotoana izay nisarahanay. Marina izany fa nisaraka izahay taty aoriana kely noho ilay toetranytena niova be taty aoriana. Tsy ilay Fidy fantatro taloha intsony no hitako sy tsapako ankehitriny fa lasa mpisotrosotro, mpifokafoka, tena niova tanteraka mihintsy e. Na izaho aza lasa toa tsy fantany na tsaroany akory ny fisiako ka naleoko izy nialako fa satria diso variana amin'ny rendrarendra loatra ary nalako tsy ho namako anaty facebook intsony izy. I Santatra raha teo koa nanampy ahy sy nanoro hevitra ahy amin'ny fomba ialako lavitra azy sy tsy hafantarako azy intsony mihintsy. Tsy ampy 1 volana taorinan'ny nisarahanay anefa dia hitako miaraka amin'ny vehivavy hafa izy ary ny tena tsy nampoiziko dia noho io nampivarina azy tany amin'ny rendrarendra maro samihafa. Efa 3 volana izay ireo no niaraka hoy ilay naman'ny Santatra iray izay ka teo aho vao tonga saina hoe hay efa 3 volana izay i Fidy no nampirafy ahy sy nanao an'io rendrarendram-piainana io niaraka tamin'io vehivavy io. Tsy nampaninona ahy anefa izany satria koa izahay efa nisaraka sady efa tsy ilay olon-tiako taloha ilay fantatro intsony io. Tokan-tena toy ny tovovavy sasany aho nanomboka teo. Tsy manan'olon-tiana fa irery kanefa na dia teo aza i Santatra namako dia efa manan'olon-tiany koa izy ka tsy afaka niaraka Tamiko firy intsony. Tsy nampanary toky ahy izany hoe tokan-tena izany fa mbola teo ny Ray aman-dreniko nanampy ahy na dia mbola tezitra tamiko noho ny toetran'i Fidy taty aoriana aza i dadanay. Fa tsy nampaninona azy aza ny nahare hoe nisaraka izahay, ka nampiverina azy amin'ny toetrany taloha ilay tsotra lalandava. Izao angamba no anjaram-pitiavako izao angamba no lahatra. Tsy nataoko nisakana ny fianarako anefa izany fa vao maika aza aho nanohy ny fianarako aho. Efa taona lasa aho izay no nianatra ny hanao dokotera. Ity ny taona farany ka nahazo master one aho tamin'ity taona ity ary tafiditra ho dokoteram-panjakana sady efa nanaraka stage ihany mantsy aho tamin'ity taona ity no nianatra ka azoko ihany ilay diplaoma ilaiko sy ny asa tiako hatao. Faly ery ny ray aman-dreniko nahare izany vaovao mahafaly izany ka nanaovanay fety mihintsy izany. Mbola tsy dia tena tiako loatra anefa ny hijanona amin'io marim-pahaizana io fa naleoko nitarina hatrany izany ka sady nanohy ny fianarako aho no nitsabo an'ireo marary madinika teo amin'n toeram-pitsaboana nianarako. Sendran'ny teny an-dalana andeha hiasa niaraka tamin'ireo mpiara-miasa amiko aho no nahita an'i Fidy lasa mpirenireny eny an-dalambe eny la tohina ihany ny foko nahatazana azy kanefa moa inona moa no azoko atao fa efa safidiny izao.
Indray andro raha sendra mbola tao am-piasana iny aho no nahita an'i Lova ilay naman'i Hasina iny, izay efa lasa web developpeur professionnel ary tonga tao amin'ily tobim-pahasalamana niasako izy fa toa hoe nirahin'ny lehibeany ho aho izy satria te hamorona tranonkala 2 lehibe ny lehibeanay, ny iray site internet local izany hoe ny mpiasa ao Aminy ihany no mahazo alalana mijey an'io, ny iray kosa site internet natao ho an'ny rehetra. Ka nifanena tao izahay ary tafaresaka nandritra ny fotoana maharitra.
-manahoana ianao dokotera, hoy izy niarahaba ahy
- manahoana ianao,inona no azo atao anao izay. Tsy mbola fantatro tsara hoe i Lova io noho izahay tsy nifankahita nandritra ny fotoana naharitra kanefa kosa mbola tadidiy ihany aho. Toy izao ny tohin'ilay resaka
- dokotera Rindra moa ianao
- ie fa ahoana no nahafataranao ny anarako.
Nitsiky kely izy fa tsy nilaza na namaly ny valin-teniko akory
- fa iza kay moa ianao azafady, hoy ihany aho niteny Taminy
- tena tsy fantatrao mihintsy angaha aho, Lova ihany ty
- ay ve Lova e, fa inona no ataonao aty, f'angaha ianao marary
-a a a ka nisy asa nataoko taty ka ,zay no nahatonga ahy aty.
-zany ve fa inona marina moa ny asanao ty e
- ny asako amin'izao ve? Web developpeur aho zao, dia ny sefonareo no niantso ahy fa hametraka site internet mikasika ny tobim-pahasalamana 2 izy ka nanao fifanarahana niaraka Taminy no nataoko taty.
-ay ve e, andao aloha atsy ivelany atsy no miresaka fa otran'ny hafahafa be ilay eto am-povoan-trano eto sady hitady toerana isakafoanana
- marina tokoa zany, sady efa atoandro be koa ilay andro ko,lera fisakafoanana
- andao ary e
-ary nanao ahoana ianareo sy Fidy any, tsy efa hivady ve nareo zany
- f'angaha tsy fantatrao hoe efa nisaraka izahay ilay mbola tany amin'ny oniversité iny
- zany ve fa nisy inona, fa naninona ianareo nisaraka
- ao fa tantaraiko anao, dia notantaraiko azy ny antony nisarahanay, ny toetrany sy y adalany rehetra.
-hay ve izany ny toetran'iny e, soa ihany zany ianao fa mbola tsy nanambady azy raha toy izany ny ataony.
- fa soa ihany ary fa fantatro dieny izao ilay toetrany, fa mba aiza marina oa le namanao iny e, tsy hitako intsony mihintsy manko izy taorinan'ny bac iny sady otrany betsaka koa ny namako ao anaty fb ao dia tsy tazako izy rehefa miconnecte aho
- i Hasina ve, ay moa tsy nolazaiko anao taorinan'iny bac iny hoe vao afaka bac lery dia tsy nieritreritra ny hianatra amin'ny oniversite fa naleony aloha nanaraka formation enim-bolana ny resaka rédacteur web tery Ambohijatovo dia avy eo izy lasa nanao formation ana sceniariste tany ivelany tany dia lasa miasa any izy izao.
- zany ve, fa maninona ary izany tsy fantatro nandritra izay fotoana maharitra izay.
- ka satria izy nilaza Tamiko hoe tsy azo lazaina Aminao ny lalan-kalehany na ny fianarana hataony fa aleony hono tsy lazaina anao izany
- dia nafeninao Tamiko izany rehetra izany
- ie
- indrisy manko raha mba nanaiky ny hiaraka Aminy aho tamin'ireny mety ho tsara ihany ny fiainako fa tsy toy izao.
- f'angaha tsy efa safidinao ny hiaraka amin'i Fidy. Nekeny ny safidinao kanefa tsy fantatrao hoe tsy mba nanana eritreritra ny ho tia olon-kafa ankoatranao izy.
- zany ve dia mbola tia ahy ve izy hatramin'izao
-tsy fantatro fa efa nihezaka ny nanadino anao izy taty aoriana, izay no mahatonga azy tsy nilaza n'inon'inona Taminao taty aoriana.
Mbola mety ho tia ahy ve i Hasina any, nanenina ihany aho taorinan'iny nandavako azy sy nandaingako azy iny. Tena tsy mba mitovy amin'i Fidy tokoa ny toetrany fa mbola hafa. Tsy mba toy iren olona mpirenireny ireny izy fa olona tena nifikitra tamin'ny faniriany ny ho lasa sceniariste. Noheveriko fa nofinofy am-pandriana ilay teny nolazainy Tamiko kanefa hay izy tanteraka avokoa.
Andro maromaro taty aoriana, nisy tovolahy iray tonga tao amiko tao, somary mbola tanoranora izy izy no tonga tao amiko. Toa reradreraka izany ny fahitako azy tonga tao amiko taoka nanomboka teo indray ny resaka . Salama tompoko ô, hoy aho taminy
-manahoana dokotera Rindra,hoy izy namaly ahy kanefa tsy Rindra no anarana noraisiko fa Malala ka nampanotany ahy hoe iza indray ity tovolahy botabota sy mahafantatra ahy ity?
-I Hasina ihany ty, hoy izy nanohy ny teniny
Taitra sy talanjona aho raha vao nahare fa i Hasina kanefa efa saika tsy nino azy aho
- Hasina? Le niara-nisakafo tamiko fahiny ve?
-izy indrindra
- ary ahoana ny nahafantaranao hoe ato za no miasa
- ka tonga teto aho Madagasikara aho tamin'ny herinandro dia i Lova ihany no nampilazaiko an'io fiverenako io dia ny ray aman-dreniko, ka izy no niteny ana hoe enao lasa dokotera aty dia nataoko izay hatongavana aty hahitana anao
-zany ve, tena tampoka tamiko izao, fa tsy marary izany ianao io
- ie fa somary reradreraky ny asa fotsiny
- zany ve dia mila fanafody sa?
- tsy ny harerahako no atongavako aty ka, fa ny hahita anao indray
- hahita ana? F'angaha ianao mbola nahatsiaro ahy foana nandritr'izay fotoana elabe izay
- ie mbola nahatsiaro anao foana aho
- tsy nampoiziko, raha ireny zavatra nataoko anao fahiny ireny dia mbola niverina noho ny amiko ihany ianao?
- tsy ny zavatra nataonao no antony hiverenako fa ilay toetranao mbola mifono fahendrena
- feno fahendrena ahoana? Za aza nandainga sy namitaka anao foana no nataoko ko
- efa fantatro, kanefa koa niteny tamiko i Lova hoe lasa maditra be sy mirenireny eny an-dalambe ilay olon-tianao
- efa tsy olon-tiako intsony iny efa nisaraka zay
- fa naninona ary enao tsy niaraka taminy nirenireny toy ny fiarahanao taminy taloha
- ka satria za mbola misy nofinofy tanterahina ka aleoko tsy olona mpirenireny sy tsy misy asa no ho lasa vadiko
-izay ilay fahendrena nanananao tao Aminao raha tianao fantatra
Tsy tafateny intsony aho fa tena matotra loatra ilay firesaky Hasina teto, tena tsapako tokoa fa tsy mba naniry ahy hijaly i Hasina ka naleony aloha nahafantatra hoe voadona tany ho any aho vao niverina izy.
- raha ny ratsy nataoko taminao izay aloha tsy tokony hiverina mihintsy ianao
-fa mbola tafaverina aho satria koa mba te hakaina kely sy hanao vacance kely. Amin'ny sabotsy hariva indray aho miainga makany Frantsa fa misy film vaovao havoaka any ka mila sceniariste izy.
- i Hasina a, inona ny tokony hataoko hanadinoanao ireny ratsy vitako
- tsy haiko fa ianao no dokotera fa tsy izaho, kanefa kosa efa hadinoko ny lasa ary fiainam-baovao no entiko eto indray
- misaotra ry Hasina a, tsy mba nahita tovolahy toa anao io mihintsy aho hatramin'izay nahafantarako lehilahy
- zay aloha fa avelako hiasa enao fa mba angatavhiko Aminao fotsiny hoe andao ianao hoentiko hisakafo Amiko dia avy eo ianao ateriko any an-tranonao
- sao dia manahirana ry Hasina
- a a a tsy maninona ka, sady za koa ange nitondra fiara e
- ay raha tsy mampaninona anao ary dia rehefa avy eo e.
- zay e , dia mazoto e
-misaotra e
Tsy nampoiziko mihintsy hoe i Hasina ilay teo, nandritra izay fotoana maro izay nandritran'ny fotoana nahafahany bac ka hatramin'izao. Lasalasa saina ihany aho hoe mbola misy karazana tovolahy toy ireny kay eto ambonin'ny tany. Niandry izay niravako teo ivelan'ny toby i Hasina ka rehefa nirava aho dia lasa izy nitsena ahy sy nitondra ahy tany amin'ny fiarany. Fiara ilay avo lenta ireny no noentiny ary misy olona miaraka aminy tao, tsy iza fa ireo mpiambina azy ihany. Toa tsy mampino ahy hoe manan-karena kay i Hasina taty aoriana ka teo koa no mbola nampanotany tena ahy mihintsy izany.
- Rindra a tonga eto amin'ilay restaurant tsika
- ay, andraso ary fa ho avy aho, mbola tavela tao anaty fiara aho nandinika ny tao anatiny hoe toy izao kay ny fiainany taty aoriana.
Ny tsy nampoiziko koa dia ilay restaurant nidirako, restaurant natao ho an'ny olona mpanana ihany manko ilay restaurant. Rehefa vita ny commande dia niresaka izahay
- fa hono oa ry Hasina a , f'angaha ahazoana vola be le asanao le sceniariste io
- fa maninona?
- ka tsy izany manko fa ohatran'ny tsy nampoiziko hoe toy izao ianao ankehitriny
- tsy sceniariste ihany no asa ataoko fa sady redacteur web en ligne aho no youtubeur sy animateur ihany koa.
- dia vitanao daholo ve izany rehetra izany?
-ie misy fotoana aho manao sceniariste dia misy fotoana aho manao animateur, ohatra zao amin'ilay voice kids 2022 zao za no animateur ao satria ny tele hiasako no miorganiser azy
-hay ve e
Dia lasa nitohy teo ny resaka ka lasa varin-dresaka teo koa aho mandram-pahalanin'ny sakafoko
- Rindra a, mbola tiako ianao, ary tsy tonga taty mihintsy ao raha tsy noho ianao
- zany ve ry Hasina
- ie zany no tena antony
- Hasina a tsy hitako izay hamaliana izany teninao izany fa raha tsy namitaka anao ahodia mety ho sahy nilaza taminao
- satria ve fitaka indray mandeha monja no tsy nanekenao ny hamaly ny fitiavako anao
- ie noho izany fotsiny, menatra anao aho ry Hasina, menatra noho ny adalako
-mbola averiko aminao ihany fa efa tsy tsaroako intsony ireny lasa nataonao tamiko ireny
- raha izany ary ry Hasina dia mety sahiko ihany ny hilaza aminao fa hoento amin'izay lalana misy anao aho (izany hoe izaho koa tia anao ka manaiky ny hiara-dalana Aminao)
Tsy nitohy intsony ny resaka teo, ny andro koa moa efa maizina raha teo ka nanatitra ahy teo anoloan'ny vavahadiko izy vao nisaraka izahay.

Nivadibadika tsy nahita tory aho nandritran'ny alina fa lasalasa saina tany Aminy any foana ka rehefa tonga ny maraina dia niantso an'i Santatra aho
-allo
-allo
- afaka miresaka
- ie fa ahoana
- tsy fantatry ndry mihintsy ny zava-nitranga omaly
- fa nisy inona aky
- hitako indray akia i Hasina omaly a, sady nasainy niara-nisakafo Taminy aho
- zany ve akia, aleo mihintsy tsika ratoandro no miresaka e.
- ay dia aiza ny fotoana
- ery amin'ilay hitely kely finanana sakafo taloha iny e
- ay ok
Rehefa tonga ny atoandro dia niresaka izaho sy i Santatra ary nolazaiko Taminy hoe ny ampitso sabotsy no hiverina any Frantsa any izy ary hiainga sabotsy hariva hiverina any izy.
- ko maninona raha tsy aterintsika any,hoy i Santatra Tamiko, sady efa lasa mpifankatia ianareo izao
-marina mihintsy zany, aleo fa antsoiko izy dia anotaniako hoe amin'ny firy ny vol rampitso
Rehefa avy niresaka Taminy aho dia nandamina ny progrananay izaho sy i Santatra fa hanao veloma azy.
Tonga adiny iray teo Ivato teo talohan'ny vol izahay ka niandry azy teo.
Fefak'adiny taty aoriana dia tonga avy any i Hasina sy ireo rahavaviny 2 nanatitra azy. Niara-nisakafo teo Ivato moa izahay ka tafajanona farany teo izaho sy i Hasina fa ry zareo niresaka tany ambadika tany.
- andeha sahady ianao ty ry Hasina
-ie lasa sahady aho ty, fa tsy hiverina haingana aho haka anao aty
- zany ve efa tsy andriko mihintsy izay iverenanao aty ho eto anilako eto indray
- hanome tambitamby ve? Omeko fiainana milamina ianao rehefa tafaverina aho
Ka nifampisakambina teo izahay, nofihiniko mafy izy ary toa tsy nety namela azy mihintsy ny tanako satria mbola tsy fantatro hoe rahoviana izy no ho tonga eto indray. Nalahelo mafy aho kanefa vao roa andro ihany izay ny fotoana nihaonanay taorinan'ilay fihaonana taloha. Rehefa hiditra ny fiaramanidiny izy dia nitodika kely nijery anay indrindra fa izaho, nikopa-tanana aho nanaovana veloma azy teo.
Rehefa niainga ilay fiaramanidina dia latsaka ny ranomasoko, tsy tanako intsony fa toa mafy Tamiko indray ny fahitana an'i Hasina nandeha lavitra ahy indray. Tena tsy tafihetsika teo aho nandinika ilay fiaramanidina ambaram-paha-tsy ahitako izany intsony.
Nampangina ahy moa i Santatra tamin'io fotoana io satria efa tena tsy zakako intsony ilay hiala lavitra azy indray kanefa moa tsotra ihany ilay fanotaniako taminy hoe "rahoviana indray ? "
Lasalasa saina mandritra ny fotoana maharitra aho nieritreritra foana azy. Kanefa moa nisinda ihany io alahelo io fa mbola afaka nifampiresaka foana izahay tany anaty facebook tany. Ka tsy nosy nahasaraka izahay. Efa 25 taona aho ankehitriny ary efa 2 taona aho no niasa tato amin'ity tobim-pahasalamana ity ary efa heritaona izay no niarahako tamin'i Hasina na dia mbola any ivelany ihany aza izy noho ny asa ataony any. Nisy vaovao nalefany taty Amiko indray andro izay hoe " ho avy aty gasikara izy haka ahy ho lasa vadiny,ary hiaraka aminy any."...

Hametraka hevitra

Midira aloha vao mametraka hevitra

Hevitra mandeha